4 Dimenzió Online

Versek, novellák, képvilág

                                        

  HARMADIK RÉSZ

 

 

(A szín megváltozik; a hangulatosan berendezett nappali szoba hirtelen éles fényszerű megvilágítást kap; mintha az ember egy vallató, vagy vizsgáló helységben lenne, ahol vádlottakként hallgatják ki az embereket. Ha a színészeket zavarja az éles fény lehet kicsit tompítani, de megnőttek a szoba kontrasztjai

Anett, Melinda és Regina arcát láthatjuk; Anett a mindig bájolgó, imádni való, szőke naiva, aki tudatlanságában semmit sem sejthet most katonás nő képében áll elénk, mint egy rendőrtiszt uniformisban, Regina az egykori dáma most kislányosan szinte szerény, és nagyon visszafogottan viselkedik, gyönyörű estélyi ruháját hétköznapibb viseletre cserélte fel, ezáltal a jelleme is megváltozott, Melinda pedig, amilyen fellengős és arrogáns volt az előző két részben, most sokkal megértőbb; bírói talárban lép a szobába, és foglal helyet a székében)

 

ANETT (rendőri uniformisban meglehetősen hivatalos benyomást kelt, és mintha hangjából is eltűnt volna a csupa jó pofiság; hangja egyszerre kemény és katonás és roppant kimért) Mikor ismerkedtetek meg vele?

REGINA Ne haragudj drágám, de mégis miről beszélsz? (meglepett, csodálkozó tekintet mereszt rá, mert nem érti)

MELINDA (asztalnál ülve fakalapáccsal nagyot koppint az asztali tartóra) Megkérném a vádlottat, hogy csakis az igazat felelje!

REGINA De drága barátnőim! Hát hol vagyunk?! Mi ez itt? Cirkusz, vagy zsibvásár? (mereszti szempillás szemét, hitetlenkedik)

ANETT (bal kezében ostorszerű fenyegető eszközt tart; párat suhint a levegőbe, mintha ostor lenne) Ha nem felelsz a kérdésemre kedveském, akkor majd gondoskodom róla, hogy megtanuld mi a fegyelem! Világos voltam?!

REGINA I-igen… Azaz hogy… (elbizonytalanodik) Az igazság az, hogy nem is tudom…

 

(Melinda a pulpituson ülve kissé türelmetlenkedik, majd a védőügyvédhez fordul, aki maga Kátya)

 

Megkérném tisztelt ügyvédnő, hogy ismertesse a hölgy személyes történetét!

KÁTYA (férfiasan van öltözve; hosszú, palástszerű, fekete talárt visel, de alatta is öltönyben van) Igen bírónő! (odafordul a védencéhez Reginához, és suttogva vált vele egy-két szót)

…Most a bírónő majd meg fogja kérdezni, hogy mi volt az eredeti indokod, hogy miért követted el azt, amit tettél? Te csak mindenre mondd azt, hogy szíved joga volt, és a szerelem nevében cselekedtél!

 

(megszorítja a kezét, hogy elnyerje a bizalmát)

 

ANETT (mérgesen, számon kérőn) Hát ti, meg mit pusmorogtok? Meg ne halljam, hogy itt még egyszer rendbontás van, mert azonnal kivezettetlek benneteket!

KÁTYA Bocsánatot kérek rendőrnő! Megígérem, többet nem fordul elő!

ANETT Hát arra mérget vehetsz kis csibém! Különben is! (legyint) Ennek minek kellett egy olyan nagymenő ügyvéd, mit jómagad?! Nem látod, mennyire nevetségesen festesz mellette?!

KÁTYA Mert mindenkit megillett a jogi védelem!

MELINDA (odafordul Kátyához) Megkérnem a tisztelt ügyvédnőt, hogyha készen áll, akkor kezdje el a védőbeszédét, és ne zavarja többet a védencét!

KÁTYA Igen! Bocsánat! (bírónőhöz fordulva) Tisztelt bíróság! Tisztelt esküdtek! A fent említett bizonyítékok alapján kérem, engedjék meg nekem, hogy hadd próbáljam meg rekonstruálni a már megtörtént éjszaka eseményeit!

 

(Az esküdtekhez fordul, és igyekszik mindegyiknek mélyen a szemébe nézni)

 

Azon az éjszakán Petrőcz Ferenc meglehetősen kapatos volt, és sokat ivott, ellenben védencem az ő flörtölős rámenőségét kihívásnak, és megtiszteltetésnek vehette, mert titokban úgy tűnt, hogy felébredhetett kettejük között a szerelem halhatatlan lángja!

 

MELINDA (koppint párat a fakalapáccsal) Megkérném a tisztelt ügyvédnőt, hogy szilárdan maradjon a tárgynál, ha kérhetem, és ne kalandozzon el! Figyelmeztetem!

KÁTYA Hát hogyne! Elnézést kérek! Tehát! Tisztelt bíróság! A védencem csupán annak a jogának tett egy engedményt, mely a legszebb emberi érzések egyike a földön! Ellenben a fent említett bizonyítékok alátámasztják, hogy védencemmel súlyos méltatlanságok történtek, amíg az éjszaka együtt voltak…

ÜGYÉSZ Tiltakozom tisztelt bírónő! A bizonyítékok csupán a védenc jogosságát említik, míg a másik felet nem kérdeztük ki!

MELINDA Csöndet! (fakalapáccsal megint üt) Ügyész úr kérem! A másik gyanúsítottat elhalálozás véget meg sem kísérelhetjük kihallgatni!

ÜGYÉSZ Oh! (Mint aki most döbben rá, hogy miről van szó) elnézést kérek! Nincs több kérdésem!

MELINDA Folytathatja ügyvédnő!

KÁTYA Igen! Köszönöm! Tisztelt bíróság! Tisztelt Esküdtek! Ahogyan azt a bizonyítékok is alátámasztották akkor este védencem, és a vádlott is enyhén illuminált állapotukban voltak, viszont még tökéletesen tudatában lehettek cselekedeteiknek; ügyfelem mindösszesen érzelmeinek engedelmeskedett maradéktalanul!

ANETT (idegesen lóbálja botját maga előtt) Ja, persze! Miközben élvezkedett azzal a semmirekellővel!

MELINDA (fakalapácsával ismét koppint párat erélyesen) Felhívom szíves figyelmét a rendőrnőnek, hogy ez itt egy bíróság, és nem vitafórum! Kérem, próbálja meg fegyelmezni!

ANETT Igenis bírónő! Értettem! (igyekszik lecsillapodni, és bűnbánó tekintetet vágni)

 

(Közben jobb szélről bevezetik a színre az egyik tanút: Zselét)

 

ZSELÉ (látszik rajta, hogy meg van rémülve, még soha sem járt bíróságon, és ezért roppant feszélyezi magát; ide-oda toporog, törölgeti homlokát, és az egész figura majdnem kész idegroncs, miközben folyamatosan igazítja nyakkendőjét)

 

MELINDA Megkérném az ügyvédnőt, hogy tegye fel a tanúhoz kérdéseit!

 

(Zselét az egyik őr felvezeti a pulpitus melletti kis részre, ahol eskütétel következik)

 

AZ ELSŐ ŐR Esküszik, hogy az igazat, és csakis a teljes igazat vallja, Isten Önt úgy segélje?

ZSELÉ (tőle megszokott tört, idegen akcentussal) Esküszöm, igen!

AZ ELSŐ ŐR Leülhet!

KÁTYA (közelebb jön a tanúhoz, és egyenesen feléje intézi kérdéseit) Tehát, kedves Zselé úr! Milyen kapcsolatban állt Ön az áldozattal?

ZSELÉ (kicsit plafonra meresztgeti a szemét, gondolkodik, mégis igyekszik mereven fenntartani a szemkontaktust) Szerintem… baráti jó viszony állt fenn közöttünk!

KÁTYA Ön is ott volt aznap este, amikor védencem, és az áldozat között az a bizonyos erősen drasztikus veszekedés lezajlott?

ZSELÉ (elbizonytalanodik, és egyre hevesebben verejtékezik) Azt… hiszem… én akkor talán… a nappaliban lehettem…

MELINDA Kérem ügyvédnő! Megkérném, hogy emlékeztesse a tanút arra, hogy eskü alatt vall, és hogy a hamis tanúskodás szintén bűncselekmény!

KÁTYA Igenis, bírónő! (Zseléhez fordul, suttogva) Ne féljen semmitől, csak is az Igazat mondja!

ZSELÉ Én úgy tudtam… hogy Petrőcz barátom sok pohárral megivott, mert látszott rajta, hogy roppant spicces! De hogy Reginával csináltak volna bármi egyebet a veszekedésen kívül? El nem tudnám képzelni!

KÁTYA Kérem, folytassa!

ZSELÉ A vacsora után az egész társaság átvonult a nappaliba, csupán Botorka maradt odakint Kátya kisasszonnyal a verandán… valami romantikus pillanatot dédelgetve… szerintem fülig egymásba eshettek…

ÜGYÉSZ Tiltakozom, kérem! Nem a tárgyhoz tartozik!

MELINDA A tiltakozásnak ezennel helyt adok! Ügyvédnő, kérem szigorúan tárgyilagosan, ha lehet!

KÁTYA Igen! Bocsánat! (ismét Zseléhez fordul, bizalomkeltően) Tehát… ott voltak mindenki a nappaliban kivétel Botorka és én! Ön kire gyanakszik? Ki lehetett az elkövető?

ÜGYÉSZ Tiltakozom bírónő! Találgatás!

MELINDA (fakalapáccsal lecsap) A tiltakozásnak helyt adok! Ügyvédnő megkérem a bizonyítékokat szem előtt tartva mérlegelje a döntéseit!

KÁTYA Elnézést bírónő! Tehát Zselé úr! Ön sem tagadja, hogy azon a görbe éjszakán az Ön barátja Petrőcz Ferenc erősen illuminált állapotában félreérthető célzásokat, és közeledési szándékokat tett ügyfelem irányába?

ZSELÉ (még mindig bizonytalan, tétova hangon) Hát… sajnos azt nem tudhatom egészen, de… annyi bizonyos, hogy nagyon csúnyán összekaphattak, mert csak úgy zengett a ház.

KÁTYA Tehát akkor, ha jól értettem szavait… igaz az az álltása, hogy hallotta a veszekedés zaját, de magát a veszekedés tartalmát nem ismeri?

ZSELÉ Hát… valahogy úgy, kérem…

KÁTYA (esküdtekhez fordul) Tisztelt esküdtek! Tisztelt bíróság! Amint hallhatták a tanú beismerte a bűncselekmény előzményét, már csak azt kell megfejtenünk együtt itt közösen, hogy mi vezethetett Petrőcz Ferenc tragikus halálához?

 

(a háttérben többen is morgolódnak-zúgolódnak)

 

MELINDA (erélyesen megint rácsap kalapácsával az asztalra) Figyelmeztetem a jelenlevőket, hogy hangoskodásukkal ne zavarják meg a csendet, és ne sértsék meg a bíróságot! Ellenkező esetben kénytelen leszek kiürítetni az egész termet!

 

(dermedt, visszafogott csend a válasz)

 

MELINDA …Folytathatja ügyvédnő!

KÁTYA Igen, köszönöm bírónő! (a nézők felé fordul, és igyekszik felvenni a szemkontaktust) Tisztelt egybegyűltek! Vegyük tehát sorra a tényeket, és bizonyítékokat, melyek eddig összegyűltek, és melyek birtokában megállapítható sok minden!

 

(jobb kezével levegőbe mutat, és számolni kezd)

 

Egy: Amikor az egész társaság megérkezett Petrőcz Ferenc, már akkor ivott egy-két pohárkával, hiszen érződött a leheletén, és ezt az alkoholmennyiséget az est folyamán a tanúk egybehangzó véleménye alapján még továbbra is fokozta!

Kettő: Regina asszonnyal való flörtölgetős kikezdésére is láthattuk az elszaggatott ruhadarabokat, és harisnyát, melyet a tett színhelyén másnap reggel találtak meg a nyomozók!

Három: Regina asszony csupán őszinte, és szilárd érzéseire szeretett volna hallgatni, mint elsősorban nő, aki megérdemli a boldogságot, és aki mindennél jobban vágyott volna rá, hogy valaki őszintén szerethesse!  

MELINDA Ügyvédnő! Az elhangzott védőbeszédek függvényében mégis kire gondol? Ki lehet a tettes?

KÁTYA Tisztelt bírónő! Nem tagadhatjuk, hogy emberek, és halandók vagyunk, akik vágyunk a feltéten, és megszerezhető boldogságra, de mérlegelnünk kell, sőt kötelességünk összefüggéseinket a szilárd tényekbe vetett bizalomra alapozni! Az összegyűjtött bizonyítékok és egyéb adatok alapján szerintem a tettes Anett volt!

 

(A szín hátterében eddig rendőrtisztként posztoló Anett alakja hirtelen élesebb fényű megvilágításba kerül, és ki is emelődik a sötétségből; az uniformisát egyszerű hétköznapi ruhára cseréli fel, és a jelleme is megváltozik, olyan lesz, mint a második részben)

 

ANETT De… én nem csináltam semmit! Ártatlan vagyok!

MELINDA Megkérném a tanút, hogy csak akkor feleljen az elhangzott kérdésekre, mikor az engedélyt megadom! (újabb kalapácscsapás hallatszik)

ANETT Elnézést kérek mindenkitől!

KÁTYA Tisztelt bíróság! Tisztelt Esküdtek! Önök is láthatják, hogy ez az ifjú hölgy látszólag teljesen tudatlan a fent említett eseményekben, és semmiről sem tud! Látszólag! Viszont azt pontosan tudja, mint Regina legjobb barátnője pontosan tisztában volt azzal, hogy Regina asszony mindenkire igyekszik kivetni szerelmi hálóját, és ezzel elnyerni a férfiak kegyeit, hogy később magáévá tehesse őket!

ÜGYÉSZ Tiltakozom, kérem! Befolyásolás!

MELINDA Az ügymenet szempontjából a tiltakozást elvetem Ügyész úr! Folytathatja ügyvédnő!

KÁTYA …Azonban azt nem tagadhatja Anett kisasszony sem, hogy sokkal inkább Botorka úrba lett fülig szerelmes! Az ő sajátságos tétova, csetlő-botló, és roppant bohókás tulajdonságaiba! (maga sem tagadja, de hangja érzelmes lesz, miközben Botorkára gondol)

ANETT Igen… most már én is kezdek érezni valamit iránta… (úgy beszél, mint akit felébresztettek álmából)

KÁTYA Tisztelt jelenlévők! Tisztelt bíróság! Nem tagadhatjuk, hogy Regina asszonynak bár szándékában állt, hogy a gyilkosságot elkövesse ehhez megfelelő elképzelések és tervek szükségeltettek volna! Emellett Anett volt az, aki megszervezte és le is bonyolította, hogy Petrőcz Ferenc gondatlanságból felbukjon a saját lábaiban, és emiatt beverje a halántékát, aminek következtében a halál azonnal beállt!

 

(esküdtekhez fordul, mint aki érzelmi hatást igyekszik rájuk gyakorolni)

 

Tisztelt esküdtszék! Kérem döntésükben mérlegeljék az elhangzott bizonyítékokat, és vallomásokat, és képességeikhez mérten igyekezzen meghozni az önök szerint legjobb döntést! Köszönöm, hogy meghallgattak!

MELINDA A tanúk távozhatnak! Az esküdtszéket arra kérem, hogy vonuljon vissza tanácskozásra, hogy meghozhassák az ítéletet! (fakalapácsával megint egy jókorát sújt az asztalára) A tárgyalást holnap délelőtt kilenc órakor folytatjuk!

 

( a jelenlevők szájából sóhajszerű hangok törnek fel; mint akik jól hallhatóan megkönnyebbültek!)

 

(Másnap. Délelőtt kilenc óra. Kátya ügyvédnőnek öltözve makulátlanul lép a színpadra Botorkával az oldalán immáron, mint férjezett fiatalasszony, mert kezén jegygyűrűt visel; Reginát és Anettet is mindkettőjüket vezetőszíjon, és láncban vezetik be kötelező előírásnak engedelmeskedve a vádlottak padjához; Melinda bírónői öltözékben roppant hűvös és kimért.)

 

MELINDA Üdvözlöm az egybegyűlteket! Megkérném az esküdteket, hogy nyilatkozzanak, hogyan döntöttek? (esküdtek felé fordul szemlátomást nagyon érdeklődve)

 

(az egyik esküdt, aki kicsivel közelebb ül az ügyvédi pulpitushoz felemelkedik, mint aki szólni akar)

 

ESKÜDT Tisztelt bírónő! Tisztelt bíróság! Az esküdtek egybehangzó véleménye szerint a vádlott érzelmei terén nem, és a gyilkosság vádjában sem bűnös! A vádlott barátnője ellenben a gyilkosság előre megfontolt szándékú kitervelésében bűnös! (nagyon megkönnyebbül, és azonnal helyet foglal, hogy ezzel több időt már ne vesztegethessen el)

MELINDA Köszönöm az esküdtek tartalmas munkáját! (fennhangon kijelenti) A kerületi bíróság tehát megállapítja, hogy a vádlott nem bűnös! A vádlott barátnője pedig az előre kitervelt gyilkossági kísérletben bűnös, és ötévi börtönnel, illetve tízévnyi közügyektől eltiltásra ítélendő!

 

(A teremben zsivajgó zúgolódás, morajlás hullámzik végig Anett ügyvédje próbálja menteni a menthetőt)

 

VÉDŐÜGYVÉD (Anetthez hajol, suttogva) Ne izgulj semmit fellebbezünk!

 

(Kátya kijön a nagyalakú íróasztal mögül, és egyenesen Botorkához rohan szerelmesen…)

 

 

                                      

Függöny    

 

 

  

 

 

 

  

Megtekintések: 15

Írjon hozzászólást

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a 4 Dimenzió Online –nak.

Csatlakozzon a 4 DIMENZIÓ ONLINE-hoz!

Születésnapok

Nincs ma születésnapja senkinek

LINKPARTNEREINK

Függöny webáruház

Textilek
Lakástextil méteráru

Linképítő, linképítés Patchwork, foltvarrás
Tuti Linkek Dimenziók
Rókalyuk
  Méteráru Webáruház
Olcsó függöny anyagok

Online irodalom- és képzőművész klub. Íróterem: vers, próza, kritika. Képvilág: fotók, festmények, képes versek, videók. Publikálás - fórum.

© 2017   Created by Czinege László (tokio170).   Működteti:

.  |  Használati feltételek